KiC Switch

Met KiC Switch wordt invulling gegeven aan de kanteling die plaatsvind. Daarmee wordt met name bedoeld de  kanteling die zich op allerlei gebieden voordoen. In de zorg- en corporatiesector maar ook door de reactie hierop bij de burgers door zelf het heft in eigen hand te nemen. 

De laatste jaren, mede naar aanleiding van de kredietcrisis, is er een trend waarneembaar waarmee vastgoedconcepten zich meer en meer onderscheiden door middel van ’software’ (management & dienstverlening). 
Deze ‘software’, waarin KiC Concepts zich heeft gespecialiseerd, levert de toegevoegde waarde aan vastgoedconcepten in de toekomst. Daarbij is eveneens herontwikkeling van verouderde locaties in binnenstedelijk gebied, zowel op maatschappelijk, als ook op economisch vlak steeds meer gewenst.

Als het gaat om vernieuwende vastgoedconcepten valt te denken aan bijvoorbeeld de herontwikkeling van bestaande kantoor- en bedrijfsruimten. 
Een complexe maar haalbare methode. 

Het is daarnaast belangrijk te weten dat eindgebruikers van vastgoed steeds professioneler worden en zich realiseren dat de kosten en kwaliteit van huisvesting is gebaseerd op veel elementen zoals huur, servicekosten etc. etc. Gebruikers gaan steeds kritischer om met de diensten rondom huisvesting en maken vaak de keuze om deze zelf te organiseren of uit te besteden. Met name ook ouderen.

De groep zorgbehoeftige ouderen groeit. Scheiden van wonen en zorg is daarmee een zeer actueel onderwerp geworden.
Zowel in de ouderenhuisvesting als ook de geestelijke gezondheidszorg is scheiden van wonen en zorg volop in beweging.
De scheiding van wonen en zorg heeft als gevolg uiteindelijk dat alleen nog intramurale huisvesting met zware zorg over zal blijven. 
Door deze kanteling willen mensen zelf hun zorg gaan regelen. In de vorm van coöperaties c.q. (woon)verenigingen. Er komt steeds meer ruimte voor eigen inbreng en specifieke  oplossingen op maat. 
In deze switch adviseert KiC Consultancy organisaties om optimaal invulling te geven aan de groeiende vraag naar passende huisvesting voor zowel senioren 55+ en ouderen met een (latente) zorgvraag als ook voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Onder projects KiC Real Estate treft u de referenties aan van de projecten in het kader van KiC Switch: 

Ook richt KiC Consultancy zich steeds meer op de invulling van ketensamenwerking met de invulling van Dressed for Living™
Dressed for Living™ is een concept waarbinnen huisvestingsvormen voor mensen in de derde leeftijd worden ontwikkeld die aansluiten op hun wensen van gezonder leven, bewust met eten omgaan en vooral zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen met de reguliere en medische zorg op (grote)afstand.
 
Een ander programma is gericht op ouderen met een (latente) zorgbehoefte die zelfstandig én passend bij hun leefstijl willen wonen, bij elkaar, in een kleinschalige setting, met zorg op afstand waardoor het mogelijk is langer “thuis” te blijven wonen. 

KiC Consultancy ontwikkeld woningen in diverse prijsklassen met verschillende vormen van eigendom en financiering. Voor zorgondernemingen ontwikkeld KiC Consultancy aantrekkelijke en economisch haalbare zorgwoningen met serviceconcepten zoals een comfortdiensten, wellnessfaciliteiten alsmede ook zorg op maat.

Visie op .........