KiC Reboot

Past uw vastgoed niet meer in uw portefeuille? Is er sprake van leegstand? Past het gebouw niet langer meer in uw bedrijfsstrategie? Of is herstructurering of herontwikkeling aan de orde? Onder de pijler KiC Reboot biedt KiC Consultancy de oplossing om weer nieuw leven in uw vastgoed te blazen.

Zorginstellingen kampen vaak met het probleem van het vraagstuk rondom de scheiding wonen en zorg. Waarbij vaak de vraag met betrekking hoe om te gaan met een rendabele exploitatie van het zorgvastgoed als wonen en zorg binnen een verzorgingshuis wordt gescheiden. Zorginstellingen moeten door deze scheiding concurreren met hun product op prijs en kwaliteit en ervaren de grote risico’s op vaste kosten, zoals leegstand. KiC Consultancy is in de gelegenheid om zijn brede vastgoedexpertise te combineren met zijn kennis van en ervaring in de markt van zorg en welzijn. Met de inbreng van de eigen kennis van de zorgonderneming geeft KiC Consultancy vorm aan een plan conform de wensen en eisen van de financiers c.q. beleggers in het zorgvastgoed.

Onder projects KiC Real Estate treft u de referenties aan van de projecten in het kader van KiC Reboot: 

Visie op .........