LocatieonderzoekReal Estate

Locatieonderzoek
Wat is de mogelijkheid van de locatie en de aanwezige gebouwen? Ruimtelijk, planologisch, programmatisch, bouwkundig en exploitatie-technisch? Zijn de gebouwen aanpasbaar aan de veranderende vraag en zijn er alternatieve mogelijkheden van exploitatie?

Kortom wat zijn de mogelijkheden van de locatie en of het gebouw?

Voor diverse opdrachtgevers verrichtten wij als voorloper van de uiteindelijke planontwikkeling een locatieanalyse. In toenemende mate zijn dit (particuliere) beleggers of particulieren die een woning op het oog hebben met als doel om hier appartementen of hun nieuwe woonstek te realiseren.

Daarbij gaat het bij ons altijd om kostenbeheersing, winst voor de omgeving en duurzaamheid.

Ook omdat in veel gevallen hergebruik milieuvriendelijker is dan sloop en nieuwbouw.
Wij richtten ons daarbij vooral op de aanpassing en herbouw van het bestaande vastgoed. Deze transformatie resulteert in toenemende mate in concepten met woonkwaliteit, geschiktheid voor wonen, al dan niet met zorg, of zelfs werken.

Wij hebben locatieonderzoeken verricht in de volgende gemeenten:
• Oisterwijk
• Best
• Eindhoven

Visie op .........