Second opinion..... diverse locatiesConsultancy

Oog voor kansen    Out-of-the-box    Innovatie
Marktanalyse


Vaak loopt een belegger in vastgoed met een idee rond om een bestaand gebouw een andere functie te geven of een project over te nemen.
Het is in die gevallen, en zeker in deze tijd, belangrijk om los van de ideeën die u heeft, en wellicht al heeft laten uitwerken, een second opinion te laten uitvoeren door KiC Consultancy
KiC Consultancy heeft voor verschillende opdrachtgevers de haalbaarheid getoetst van een boogde vastgoedontwikkeling. Daarbij speelde vaak het probleem dat als gevolg van gewijzigde omstandigheden het eerder bedachte , en uitgewerkte plan niet meer paste in de context van de tijd. Juist door voortschrijdend inzicht en een ‘frisse blik heeft KiC Consultancy voor zijn opdrachtgevers een voor de toekomst betere oplossing bedacht.
In een aantal gevallen resulteerde dit in een aankoopadvies met een haalbaarheidsonderzoek van de herontwikkeling. De uitwerking van de second opinion in een breder perspectief middels diverse scenario`s leverde concrete handreikingen op voor optimalisaties en herontwikkeling.

Gezien de vertrouwelijkheid van informatie treft u hier geen verwijzingen aan naar concrete locaties.

Visie op .........