Project-management herstructurering Irenebuurt te WageningenConsultancy

Contractmanagement      Onderhandelen      Risicomanagement
Procesbewaking                Kostenbewaking


Over de Irenebuurt

De Irenebuurt is van oorsprong een ‘tuinstadachtige’ buurt, zoals die veel werden gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw.
Een kenmerk van de tuinstadbouw is de groene opzet en de diepe tuinen. Eind jaren zeventig werd de Irenebuurt gerenoveerd en aangepast aan de toen geldende bouw- en woontechnische opvattingen.
Een ander kenmerk van de Irenebuurt is de sociale cohesie. De huidige bewoners zijn trots op hun buurt en willen dat in de nieuwbouw de ‘tuinstadachtige’ uitstraling weer wordt teruggebracht.
Van de oorspronkelijke 138 eengezinswoningen zijn er in 2006 80 gerenoveerd. 

Irenebuurt HP3-1.JPGIn 2007/2008 zijn de overige 58 woningen gesloopt. Op de plaats van de gesloopte woningen zijn 56 woningen teruggebouwd.

De Opdracht

In opdracht van De Woningstichting Wageningen heeft KiC Consultancy het projectmanagement verzorgd van het nieuwbouwdeel van het herstructureringsproject Irenenbuurt gelegen aan de Postjesweg, Essenlaan, Lindenlaan en Beukenpad te Wageningen.

Visie op .........