Ontwikkelings-management Nieuw Kortenoord WageningenConsultancy

Innovatie             Contractmanagement      Onderhandelen
Out-of-the-box    Veranderingsgezind         Conceptueel bouwen


Over Nieuw Kortenoord

Ingesloten door de Kortenoord Allee en het Binnenveld ligt de nieuwbouwwijk Nieuw Kortenoord. Het terrein was van Wageningen University.

Nieuw Kortenoord is een wijk met een eigen gezicht, veel groen en een kindvriendelijke omgeving. Het is een project met een omvang van totaal circa 1.100 woningen. Deze worden in verschillende fasen gerealiseerd.
Binnen de eerste fase van dit project bestaande uit totaal 360 woningen heeft de Woningstichting 54 woningen gerealiseerd volgens het ‘conceptueel bouwen principe’.
Door op deze manier te werken konden de woningen goedkoper gebouwd worden en het project sneller worden opgeleverd.
Kortenoord txt-1.JPG

De Opdracht

In opdracht van de Woningstichting in Wageningen heeft KiC Consultancy binnen het nieuwbouwplan Nieuw Kortenoord de contractvorming verzorgd met de ontwikkelaar van deze wijk over de aankoop van bouwrijpe kavels.
Vervolgens is samen met ‘Conceptueel Bouwen Nederland’ op basis van objectieve selectiecriteria een aannemer geselecteerd.

DBM
Het project Nieuw Kortenoord is binnen de systematiek van conceptueel bouwen opgezet. Dit betekent dat er gekozen is voor een uitwerking door de aannemer van het ontwerp. Daarnaast is in tijdens de selectieprocedure aan alle aannemers gevraagd om een meerjarenonderhoudsplanning voor het project op te stellen. Op basis van deze meerjarenonderhoudsplanning zou het meerjarig onderhoud kunnen worden gecontracteerd. Daarmee is binnen het project Nieuw Kortenoord een eerste aanzet gegeven voor DB(F)M(O), Design, Build en Maintain.

Duurzaamheid
Bijzondere aandacht binnen dit project is de duurzaamheid. Alle woningen zijn voorzien van extra duurzame maatregelen zoals een individuele warmtepomp met bodemwisselaar, WTW en zonneboilers.
De woningen zijn in 2012 gerealiseerd.

Visie op .........