Diverse locatie onderzoekenConcepts

Diverse locatieonderzoeken \ gebiedsontwikkeling

Oog voor kansen   Innovatie    Out-of-the-box
Samenwerking


Voor diverse opdrachtgevers heeft KiC Consultancy als voorloper van de uiteindelijke planontwikkeling een locatieanalyse opgesteld voor bestaand vastgoed. In toenemende mate zijn dit beleggers of zorgorganisaties.
Daarbij gaat het om kostenbeheersing, winst voor de omgeving en duurzaamheid, wnt hergebruik is doorgaans milieuvriendelijker dan sloop en nieuwbouw.
KiC Consultancy richt zich daarbij vooral op aanpassing en herbouw van het bestaande vastgoed. Deze transformatie resulteert in toenemende mate in concepten met woonkwaliteit, geschiktheid voor wonen met zorg of zelfs werken. 
De koppeling aan technologische innovaties om wonen met zorg mogelijk te maken spelen daarbij steeds meer een grote rol, te meer om zo kwalitatief, kleinschalig wonen met zorg haalbaar en efficiënt vorm te kunnen geven.

 • Ede West te Ede
 • Ede Zuid te Ede
 • Cavaljé te Ede
 • Plantenveredeling te Wageningen
 • Spinderweg te Ede
 • De Veste te Ede
 • Politiebureau te Wageningen
 • Rillaersebaan te Goirle
 • Smachtenburg te Harskamp
 • Thuiszorglocatie te Krimpen aan den IJssel
 • Crimpenersteijn te Krimpen aan den IJssel
 • Capelsebrug te Capelle aan den IJssel
 • Rijckehove te Capelle aan den IJssel
 • Barones te Bennekom
 • Dennenrust te Wageningen
 • Koningshof te Heelsum
 • Kantoor Duivendaal te Wageningen
 • Kirpesteijn te Wageningen
 • De Dreien te Wageningen
 • Brandweerkazerne te Wageningen
Visie op .........