Grondexploitatie, Dolderse Brink Zuid WageningenConcepts

Grondexploitatie    Omgevingsmanagement       Fiscaliteit
RO-procedures       Bouw- en woonrijp maken


Over de Dolderse Brink

Het plan de Dolderse Brink ligt in de Bovenbuurt te Wageningen, een levendige wijk voor jong en oud.
Om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren zijn in 2007 een aantal maisonnetteflats gesloopt en is nieuwbouw gerealiseerd.

De opdracht

Binnen het plan Dolderse Brink zijn in de realisatieovereenkomst met de gemeente afspraken gemaakt over het bouw- en woonrijp maken en de inbreng van gemeentelijke gronden e.d. Als onderdeel van de grondexploitatie zijn eveneens afspraken gemaakt in het kader van de plankosten en de fiscale verrekening van de grondexploitatie, het fiscale kasrondje. KiC Consultancy heeft namens de opdrachtgever, de Woningstichting, het procesmanagement van de grondexploitatie op zich genomen en heeft nadat alle werkzaamheden waren afgerond de fiscale verrekening verder afgerond.

Visie op .........