Conceptontwikkeling


Conceptontwikkeling wordt ingezet om van idee naar een verdere uitwerking te komen. Dit kan een inspirerend concept zijn voor bijvoorbeeld een mooi nieuw gebied in de binnenstad of voor een nieuw op te zetten onderneming, zoals een zorghotel, servicekliniek, winkel of… bedenk het maar.
U wordt bij het formuleren van uw idee al snel geconfronteerd met allerlei vragen in het kader van: Waar moet ik allemaal rekening mee houden?


Professionele conceptontwikkeling is iets heel anders dan een leuk creatief idee bedenken. Een goed idee is namelijk nog geen goed project of een kansrijk businessmodel.

Interimmanagement WS-1.JPG
KiC Consultancy kan u uw idee verder brengen door:
• De juiste ontwikkelingsrichting en koers te bepalen
• Een ontwikkelingsvisie van het concept te formuleren met aandacht voor synergie
• Scenario’s te formuleren en uit te werken
• Partijen samen te brengen (politiek, strategisch)

KiC Consultancy kan u ondersteunen bij het bedenken van een concept op het moment dat u zelf met een idee rondloopt voor een inspirerend project of een nieuwe onderneming. Dit doen wij vanuit een goede conceptformulering waarin alle belangrijke elementen zijn verwerkt, inclusief diverse scenario’s, en indien noodzakelijk zelfs exit-scenario’s. Wij werken samen met u het idee verder uit naar een haalbaar concept en implementeren het concept met een heldere en duidelijke doelstelling.
Hierdoor bent u, als opdrachtgever, er van verzekerd dat uw idee op de meest optimale manier wordt vormgegeven en u niet voor onaangename verassingen komt te staan.
Naar aanleiding van de uitwerking van de gewenste scenario’s, mede om risico’s te kunnen beheersen, kan dan op basis van een uitgewerkt concept en of businessplan, het ontwikkelingsmanagement worden opgestart.

Een goed idee is vaak ook te koppelen aan meerdere producten en of diensten.
In dat geval is er sprake van een goed en generiek concept.
Als wij voor u een idee uitwerken tot een concept dan zij er drie wegen te bewandelen:
• Er wordt een exclusief concept bedacht en uitgewerkt op basis van een idee van u als opdrachtgever.
• Er wordt een concept uitgewerkt op basis van een generiek geformuleerd idee dat voor meerdere opdrachtgever, locaties en of ondernemingen geschikt zou kunnen zijn.
• Een generiek concept, dat door KiC al eerder is toegepast , wordt geïmplementeerd door middel van aanpassing aan specifieke omstandigheden en verder verfijnt naar de wensen van de opdrachtgever.

Omdat KiC Consultancy succesvol is in het bedenken van haalbare concepten zijn een aantal ideeën als generiek concept uitgewerkt. In een aantal situaties zijn deze generieke concepten ook daadwerkelijk uitgewerkt en gerealiseerd. 

Een aantal actuele concepten vindt u onder ‘concepts’ terug.

Visie op .........