Thuis bij KiC Consultancy

Algemeen-1.JPG

Vooruitgang komt tot stand door anders denken, out-of the-box
Voor vooruitgang is kennis van de markt nodig en visie op de toekomst. KiC Consultancy levert advies op maat, of het nu gaat om conceptuele oplossingen, of om business- en of vastgoedplannen. Advies op maat betekent advies dat past bij de wensen van de opdrachtgever, toekomstgericht en uitgewerkt in haalbare concepten.

De missie van KiC Consultancy is het bieden van onafhankelijke dienstverlening:
Integer en met commitment aan de opdrachtgever
• Met toegevoegde waarde voor opdrachtgevers
• Op een wijze die het maatschappelijk belang dient

KiC Consultancy is zelfstandig en onafhankelijk, volledig vrij om te kiezen voor concepten, materialen, leveranciers, adviseurs e.d.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen gaat in de kern over fatsoenlijk ondernemen, het is daarom voor KiC Consultancy geen mode term. KiC Consultancy onderneemt op een bewuste manier, duurzaam en betrokken. Je bent niet adviseur, maar ook mens en bewoner van deze planeet. In beide rollen heb je een verantwoordelijkheid die niet vrijblijvend is. Met voorbeeldgedrag inspireer en beïnvloed je andere mensen.

Visie op .........