Retail(vastoed)consultancy

KiC Consultancy is ook actief in de retail-sector. Deze activiteit is ontstaan vanuit de visie dat het gebruik en daarmee de invulling van het vastgoed onlosmakelijk verbonden is met het succes van de onderneming.
Retail WS-5.JPG
Vastgoed is een bedrijfsmiddel en dit kan enerzijds ‘een blok aan het been zijn’ maar ook een middel voor de retailer om het bussinessmodel te optimaliseren.
Een en ander wordt mede ingegeven doordat de kloof tussen hoogwaardige en minder aantrekkelijke retailvoorzieningen de komende jaren als maar groter wordt. 

Nu al zijn de winnaars en de verliezers in de retailmarkt duidelijk waar te nemen. In krimpgebieden, binnenstedelijk maar ook landelijk moet rekening gehouden worden met een neerwaartse spiraal ten gunste van de gebieden met een ‘magneetfunctie’.
Doordat de retail-sector zich nog steeds te veel richt op sec verkoop in plaats van op het optimaliseren van het eigen businessmodel blijft deze sector de komende jaren zwaar onder druk staan.
De grote merken willen zich steeds meer duidelijk profileren op A-locaties. De kleinere steden en dorpen zullen hier als we niet uitkijken de dupe van worden.

Verder geven consumenten online steeds meer uit. Retailers worden daardoor voor de verkoop steeds minder afhankelijk van (dure) meters.
Omdat consumenten meer gebruikmaken van online kanalen en multi-channel oplossingen, zullen retailers vaak een (her)investering in vloeroppervlak moeten overwegen. De winkel wordt door deze ontwikkelingen veel meer een servicepunt voor bijvoorbeeld specifieke vragen, aankopen van (luxe) artikelen, waarbij de ‘look and feel’ belangrijk is.

Deze paradigamshift levert ook een bijdrage aan de nieuwe vorm van het retail-vastgoed, zoals de presentatie van de winkel en vooral ook het gebruik van het vastgoed.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het huidige retail-vastgoed in de bestaande steden niet meer voldoet aan de moderne eisen voor goed functionerend vastgoed.
Een en ander vraagt om een koppeling aan het businessplan van de winkel.
Waarbij de kosten c.q. opbrengsten per vierkant meter winkeloppervlak een belangrijke ‘driver’ zijn.

KiC Consultancy heeft de expertise in huis en helpt u graag om, zowel ingeval van de oriëntatie naar nieuw en of herstructurering van bestaand vastgoed, mee te denken op de veranderende vraag als gevolg van het veranderende koopgedrag van de consument. Het kan daarbij gaan om:

Herinvulling en of herstructurering

Wonen of werken boven de winkel is een concept om extra inkomsten te genereren. Vaak staat de bovenverdieping leeg en wordt alleen maar gebruikt als kantoor en of als (extra) opslagruimte voor de voorraad. Voorraad is echter bij een groot aantal retailers niet langer meer een noodzakelijk gegeven. Daarnaast betreft het hier vaak ‘dure’ meters in vergelijking met te huren van opslagruimte buiten het centrum. Gedeeltelijke herstructurering naar wonen werken en of zorg, waarbij slechts nog een ‘servicepunt’ overblijft voor de retailer is een mogelijke oplossing.


Het organiseren van een samenwerkingsconcept

Een oplossing voor het probleem van te veel vierkante meters en te weinig omzet is om te zoeken naar partnerships in en buiten de keten. Met andere woorden bent u specialist in kleding zoek dan bijvoorbeeld het partnership met een collega retailer gespecialiseerd in schoenen, riemen, tassen of stropdassen en of andere lifestyle artikelen, passend bij de door u aangeboden artikelen. Door dergelijke oplossingen worden de kosten verdeeld over meerdere gebruikers en ontstaat er een toekomstbestendig businessmodel voor alle partners.

Het neerzetten van een (nieuw) businessconcept

Vooral de ‘kleine’ retailer kampt met de vraag hoe krijg ik grip op mijn kostenstructuur? Daar horen uiteraard ook de huurkosten alsmede ook de exploitatiekosten bij. KiC Consultancy heeft een businessplan ontwikkeld gebaseerd op het stuurbaar en ‘grijpbaar’ maken van deze kosten. Vragen als betaal ik niet te veel huur en zit ik wel op de goede plek zijn zaken die gekoppeld aan het businessplan van essentieel belang zijn voor het bestaan van uw onderneming.

Projecten: