Locatieanalyse, haalbaarheidsstudie en second opinion


Locatieanalyse en haalbaarheidsstudie

Wat zijn de mogelijkheden van locaties en de aanwezige gebouwen? Ruimtelijk, planologisch, programmatisch, bouwkundig en exploitatietechnisch? Zijn de gebouwen aanpasbaar aan de veranderende vraag en zijn er alternatieve mogelijkheden van exploitatie? Is de locatie wel geschikt voor de beoogde doelgroep?
Second Opinion-2.JPG
Met de locatieanalyse en haalbaarheidsstudie van KiC Consultancy krijgt u een scherp beeld van de situatie en weet u welke mogelijkheden de locatie in zich heeft om tot een onderscheidend en goed renderend vastgoed te komen. Vooruitlopend op het opstarten van het ontwikkelingsmanagement is, als een quick-scan, een locatieanalyse op te stellen. De door KiC Consultancy op te stellen haalbaarheidsstudie biedt daarnaast inzicht in de kansen en mogelijkheden. Of het nu gaat om sec het gebouw maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de zorgexploitattie.

Uitgevoerde locatieanalyses en haalbaarheidsstudies:

 • Diverse locatieonderzoeken
 • Zorglocatie Ede West te Ede 
 • Zorglocatie Ede Zuid te Ede 
 • Cavaljé te Ede 
 • Plantenveredeling te Wageningen 
 • De Veste te Ede 
 • Politiebureau te Wageningen 
 • Rillaersebaan te Goirle 
 • Zorglocatie Smachtenburg te Harskamp 
 • Thuiszorglocatie te Krimpen aan den IJssel 
 • Wonen met zorg Crimpenersteijn te Krimpen aan den IJssel 
 • Zorggebouw Rijckehove te Capelle aan den IJssel 
 • Kantoor Duivendaal te Wageningen 
 • Kirpesteijn te Wageningen 
 • De Dreien te Wageningen 
 • Brandweerkazerne te Wageningen

Second opinion...

Heeft u het probleem van een vastgelopen project of de vraag hoe het project zich verhoudt, als gevolg van gewijzigde omstandigheden, tot de rest van het programma qua fasering, profilering en cashflow? Is het verstandiger om nu nog steeds in te zetten op sloop, nieuwbouw of is transformatie of renovatie wellicht, door voortschrijdend inzicht en gewijzigde omstandigheden voor de toekomst een betere oplossing? Heeft u een object op het oog dat u wilt aankopen en of herontwikkelen en wilt u graag de mogelijkheden laten onderzoeken. Kortom wilt u een aankoopadvies met een haalbaarheidsonderzoek van de herontwikkeling? 

Second Opinion-1.JPGJuist nu, met de huidige kredietcrisis, zijn deze vragen voor u als woningcorporatie of zorgonderneming en of belegger, van cruciaal belang om de haalbaarheid van een project aan te kunnen blijven tonen, dan wel om tot herontwikkeling van het project te kunnen komen. KiC Consultancy werkt een second opinion in bredere zin uit, niet alleen financieel, maar brengt ook diverse scenario`s, waaronder exit-scenario’s, in beeld met concrete handreikingen voor optimalisaties en herontwikkeling. 

Uitgevoerde second opinions: 

 • Ontwikkelingsmogelijkheden Plantenveredeling te Wageningen 
 • Spinderweg te Ede 
 • De Veste te Ede 
 • Ontwikkelingsmogelijkheden Crimpenersteijn te Krimpen aan den IJssel 
 • Capelsebrug te Capelle aan den IJssel 
 • Barones te Bennekom 
 • Dennenrust te Wageningen 
 • Koningshof te Heelsum