Coaching

Van een goede projectontwikkelaar of -leider, project- en of procesmanager, planeconoom of lijnmanager wordt veel verwacht. 

Coaching

Afhankelijk van het type project en of organisatie is bepaalde kennis en kunde vereist. Dit kan bij voorkeur een persoon zijn uit de bestaande organisatie. Het gewenste kennisniveau en de ervaring wordt echter niet altijd gehaald waardoor resultaten die nodig zijn voor het succes van het project en voor de organisatie onder druk komen te staan en, wellicht ook niet behaald kunnen c.q. zullen worden. Daarbij geldt dat het in te zetten personeel voldoende gedreven en kundig moet zijn, alsmede bedreven in het tactisch en strategische sturen binnen een project om het gewenste resultaat te kunnen realiseren. KiC Consultancy begeleidt regelmatig medewerkers en lijnmanagers van organisaties door ze op het juiste moment handreikingen te bieden om bepaalde vraagstukken op te lossen en acties bij te sturen. Daarnaast kan KiC Consultancy de samenwerking stimuleren binnen de organisatie en of binnen multidisciplinaire teams. KiC Consultancy levert daarbij altijd maatwerk, met aandacht voor de specifieke cultuur van de organisatie.

Projecten:

Interimmanagement

KiC Consultancy heeft zowel ervaring als staffunctionaris en lijnmanager.
Door ervaring in vele projecten en bij diverse ondernemingen weet hij als geen ander wat het sturen van projecten vraagt van mensen en organisaties. 
De combinatie van deze twee maakt dat KiC Consultancy een goede interim-manager is. 
Interimmanagement WS-1.JPG
Vanwege zijn ervaring kan KiC Consultancy optimaal en lean werken aan die condities, binnen lijn-, programma- of projectorganisaties, die nodig zijn om goed te kunnen functioneren en de doelen die de organisatie stelt ook te realiseren.

Projecten: