Conceptontwikkeling

Uitwerken van concepten die in de toekomst passen en financierbaar zijn. Creativiteit en marktkennis zijn daarbij onontbeerlijk om nieuwe kansen te zien. Innovatie is vereist om nieuwe oplossingen te bedenken. 
KiC Consultancy voert deze werkzaamheden uit in opdracht van zorgondernemingen, woningcorporaties, ontwikkelende partijen en of beleggers.  

Het gaat daarbij om waarde-creatie. Het idee moet haalbaar en financierbaar zijn en daarmee ook toekomstbestendig. 

Onze manier van conceptontwikkeling kunt u zien als het slaan van een brug tussen (bedrijfs)strategie en de praktische invulling daarvan. 
De basis voor succes van een vastgoedconcept wordt gevormd door een gedegen plan en aan de hand van de daarin gedefinieerde resultaten. 

Vastgoedconcepten

De laatste jaren, mede naar aanleiding van de kredietcrisis, is er een trend waarneembaar waarmee vastgoedconcepten zich meer en meer onderscheiden door middel van ’software’ (management, plane-making en dienstverlening). Deze ‘software’, waarin KiC Consultancy zich heeft gespecialiseerd, levert de toegevoegde waarde aan de gebiedsontwikkeling en de te ontwikkelen vastgoedconcepten in de toekomst. Daarbij is eveneens herontwikkeling van verouderde locaties in binnenstedelijk gebied, zowel op maatschappelijk, als ook op economisch vlak steeds meer gewenst. 
Als het gaat om vastgoedconcepten valt te denken aan bijvoorbeeld de herontwikkeling van bestaande kantoor- en bedrijfsruimten. Een complexe maar haalbare methode om nieuwe vastgoedconcepten te realiseren. Daarbij geldt dat de procedures bij herontwikkeling korter zijn dan bij nieuwbouw wat de nodige tijdswinst oplevert. 

KiC Consultancy heeft de kennis om het mogelijk te maken, middels vernieuwende en haalbare concepten, dat u zich, als eigenaar en of gebruiker van het vastgoed, kunt onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. 

Het is daarnaast belangrijk te weten dat eindgebruikers van vastgoed steeds professioneler worden en zich realiseren dat de kosten en kwaliteit van huisvesting is gebaseerd op veel elementen zoals huur, servicekosten etc. etc. Gebruikers gaan steeds kritischer om met de diensten rondom huisvesting en de keuze om deze zelf te organiseren of uit te besteden. Het vastgoed als bedrijfsmiddel maakt een totale levenscyclus door en eigenaren vragen zich steeds vaker af hoe daar optimaal op ingespeeld kan worden. 
Afhankelijk van het type vastgoed en de functie (wonen, werken en of winkelen) zijn verschillende succesfactoren van invloed op het realiseren van de doelstellingen. 

De basis voor succes van een concept wordt gevormd door een gedegen business- en of ontwikkelplan en aan de hand van de daarin gedefinieerde resultaten. Door steeds bij te sturen is het mogelijk klanten te vinden en te bedienen, zelfs onder de meest negatieve marktomstandigheden. Dit vraagt om een flexibel vastgoedconcept in de vorm van flexibiliteit in het gebouw en of een alternatieve aanwendbaarheid. 

Binnen een vastgoedconcept benut KiC Consultancy de kansen die elk gebouw en elke locatie te bieden heeft. Ook in moeilijke tijden zoals nu. Het vastgoedconcept wordt indien gewenst uitgewerkt tot een praktisch voorstel en verder uitontwikkeld (zie ook ontwikkelingsmanagement en duurzame gebiedsontwikkeling als concept).