Opstellen van businessplannen (vastgoed) en aantrekken van financiering

We leven in een tijd van grote economische en maatschappelijke veranderingen. Een tijd van kanteling! Een tijd waarin visie onontbeerlijk is voor de toekomstbestendigheid van projecten. Een tijd waarin kwaliteit een nieuwe inhoud moet krijgen gebaseerd op de échte vraag.

KiC Consultancy richt zich op de uitwerking van projecten die in de toekomst passen en financierbaar zijn.
Concepts-4.JPG 
KiC Consultancy vindt, eventueel met behulp van ketensamenwerking, nieuwe plan-vormen uit, waarin haalbaarheid en fasering een onderdeel zijn van het portfoliomanagement, om daarmee het concept toekomstbestendig te laten zijn. Hij verkent daartoe de ontwerpopgave met moderne technieken en formuleert de ontwikkelstrategie met als basis een helder businessplan. Daarbij is de gewenste identiteit van een gebied, de beeldkwaliteit maar ook de doelgroep met zijn eigen specifieke leefstijl van belang. Het visueel maken van het concept maakt het bespreekbaar en maakt het mogelijk om dit te toetsen aan de ‘markt’.
De vroegtijdige integratie van de financiële en functionele parameters maakt het daarnaast mogelijk om het plan efficiënt door te rekenen en toetsbaar te maken voor verkoop en financiering.

KiC Consultancy voert deze werkzaamheden uit in opdracht van zorgondernemingen, woningcorporaties, ontwikkelende partijen en of beleggers.

Bij KiC Consultancy gaat het om waarde-creatie. Het idee moet haalbaar zijn en toekomstbestendig.
Onze manier van 'ontwikkelen' kunt u, in veel gevallen, zien als het slaan van een brug tussen (bedrijfs)strategie en de praktische invulling daarvan.

De basis voor succes van een concept wordt gevormd door een gedegen businessplan en aan de hand van de daarin gedefinieerde resultaten.

Projecten: