Opzetten en uitwerken van businessconcepten

Veel ondernemingen beschikken over een sterk dienstenpakket of producten en know-how. Probleem is echter om het onderscheidend vermogen helder krijgen. Dit onderscheidende vermogen maakt de organisatie uniek en moet worden vastgelegd in een allesomvattend businessconcept.

De waarde van het concept wordt uiteindelijk bepaald door de klanten en gebruikers.
De aanpak van KiC Consultancy is er daarom altijd op gericht om, als dat nodig en gewenst is, de interactie met de doelgroep en of de gebruikers aan te gaan. Op deze wijze achterhalen we of het businessconcept optimaal aansluit op de behoeften.
Daarbij kan het gaan om een businessplan in de zorgsector, een concept voor een zorghotel maar ook om bijvoorbeeld een businessplan voor een vernieuwend en innovatief energiesysteem
Management HP-1.JPG
Als het businessconcept helder is kan het worden uitgewerkt in een (bedrijfs)strategie. Deze bedrijfsstrategie omvat de doelstellingen die u op langere termijn - 3 tot 5 jaar - wilt bereiken. Maar ook, en dat is anders dan bijvoorbeeld bij een ondernemingsplan met slechts één doel, om de uitwerking van een aantal alternatieven, de toekomstscenario’s. In deze toekomstscenario’s wordt een keuze gemaakt voor het beleid van de organisatie voor de komende jaren, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke wijzigingen in omstandigheden in de toekomst. Strategie is daarom niet statisch, maar belangrijk en noodzakelijk voor een onderneming om goed te kunnen (blijven) presteren. 
Middels het formuleren van een duidelijke bedrijfsstrategie wordt helder gemaakt op welke manier u uw doelen wilt bereiken.

Strategie geeft richting en vorm aan (toekomstige) keuzes en activiteiten.

Nog te vaak wordt een bedrijfsstrategie niet of niet volledig uitgewerkt waardoor onder andere niet precies helder is welke (klant)waardediscipline er wordt nagestreefd. Men richt zich liever op de korte termijn, waardoor relevante informatie voor de toekomst over het hoofd wordt gezien. Hierdoor wordt men gaandeweg geconfronteerd met verrassingen omdat gefundeerde keuzes voor de toekomst ontbreken. Men weet niet hoe te reageren op toekomstige ontwikkelingen, omdat deze niet gezien en onderkent worden.
Naast een algemene bedrijfsstrategie, welke vaak al voorhanden is in een ondernemingsplan, kunnen onderdelen dieper worden uitgewerkt in hiervan afgeleide deelstrategieën, zoals bijvoorbeeld een dienstenstrategie.

Projecten: