KiC Consultancy

Kantoor WS-1.JPG
De consultancytak kan bij de uitvoering van projecten gezien worden als een ‘outstanding insider’.
KiC Consultancy staat daarbij als adviseur niet boven maar naast zijn opdrachtgevers.
KiC Consultancy kent de markt en de relevante ontwikkelingen. KiC Consultancy voelt zich betrokken bij zijn opdrachtgevers, houdt rekening met sterktes en zwaktes, maar heeft tegelijkertijd voldoende afstand om oog te hebben voor de kansen en bedreigingen.

De (ondernemings)doelstellingen van u als opdrachtgever, uw belangen en mogelijkheden zijn leidend en bepalen de speelruimte. Een project is een dynamisch proces waarbij het krachtenveld van dag tot dag verandert. In onze ogen kun je daarop alleen adequaat reageren als er sprake is van een nauwe samenwerking met de opdrachtgever, een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen.

De consultancytak richt zich daarbij op: