Projectmanagement tijdens de bouw (bouwprojectmanagement)

Wij kunnen u, als onafhankelijk adviseur, veel werk uit handen nemen op het gebied van bouwtechniek, controle, vergaderingen, meer- en minderwerk en onvoorziene problemen.
U schakelt ons in als projectmanager!

Tijdens de bouw zijn wij als projectmanager de vertrouwensman van u als opdrachtgever en zorgen voor een goede communicatie tussen de partijen en zien toe dat de werkzaamheden bouw- en installatietechnisch uitgevoerd worden zoals aangegeven op de tekeningen en in de technische omschrijving/bestek. Daarnaast houden wij scherp toezicht op de uitvoering mede ook met als doel, het realiseren van minderwerk met behoud van de kwaliteit.
De architect blijft indien deze het plan heeft uitgewerkt verantwoordelijk voor de esthetische verschijningsvorm en KiC Concepts voor de technische realisatie.

Een bouwprojectmanager is voor u onontbeerlijk tijdens het bouwproces. Waarom?
Omdat wij door jarenlange ervaring de taal van alle partijen spreken en tijdens de uitvoering minderwerk signaleren en meerwerk in veel gevallen kunnen tackelen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat de investering in het projectmanagement dubbel en dwars wordt terugverdient!

KiC Concepts projectmanagement-2.JPG

Overigens hoeven wij niet veel te kosten.
De architect heeft, bij een volledige opdracht, ook de directievoering in het pakket zitten.
Als dat het geval is nemen wij de directievoering graag van de architect over en hoeft hij\zij zich alleen nog maar met architectuur bezig te houden en niet met de techniek.

Onze werkzaamheden
 • Regelmatig bezoek en controle van de bouwplaats
 • Leiden en notuleren van bouwvergaderingen
 • Indien van toepassing bijwonen van werkvergaderingen
 • Toezien op tijdig verstrekken van tekenwerk
 • Het beoordelen van voor de uitvoering bestemde tekeningen
 • Adviseren tijdens de bouw in kostenbesparende alternatieven
 • De beoordeling van installatietekeningen
 • Erop toezien dat het werk overeenkomstig het bestek en tekeningen wordt uitgevoerd
 • Toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de gestelde tijd (planning)
 • Het adviseren aan de opdrachtgever inzake in te zetten onderaannemers en leveranciers
 • Het plegen van overleg, met gemeentelijke instanties (bouwtoezicht) en nutsbedrijven
 • Het toezien op de kwaliteit
 • Het toezien op de naleving van de veiligheid op de bouwplaats
 • Het controleren van de declaraties van de aannemer en adviseurs
 • Het controleren van de meer- en minderwerk aanbiedingen
 • Het bewaken van de bestedingen ten laste van stelposten
 • Het controleren van de eindafrekening
 • Het leiden en administratief afhandelen van de ingebruikneming c.q. de oplevering
 • Het toezien op de verstrekking en controle van alle garantiebewijzen
De kosten
De kosten worden naar rato van het aantal besteedde uren bij u in rekening gebracht of op basis van een offerte.

Wij leveren maatwerk, dus wij gaan graag met u in gesprek om voor uw project een passende urenbesteding aan te geven.