Ontwerpmanagement van een ingrijpende verbouwing of nieuwbouw

Indien er sprake is van een ingrijpende verbouwing of van nieuwbouw zal een architect ingeschakeld moeten worden die zorgdraagt voor het architectonisch ontwerp. 
Dit architectonisch ontwerp behelst de verdere uitwerking van de uiterlijke verschijningsvorm van uw woning en of ook adviezen met betrekking tot de afwerking van het interieur.

Wij kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar de juiste architect. Een architect die past bij wat u wilt qua verschijningsvorm (modern, klassiek etc etc.). 
Uw project wordt in architectonische en technische zin uitgetekend zoals het gaat worden.

Het ontwerp van de architect moet verder technisch uitgewerkt worden ten behoeve van de vergunningsaanvraag, diverse verplichte berekeningen en offertes van aannemers c.q. onderaannemers en toeleveranciers.
Materiaalontmoetingen en -aansluitingen moeten worden uitgewerkt, een funderingstekening met rioleringsverloop wordt gemaakt en er wordt een principe-detaillering getekend van alle prominente visuele aansluitingen (zoals dakaansluitingen en kozijnaansluitingen) en constructieve ontmoetingen.
Op basis van de technische uitwerking kan een constructeur worden ingeschakeld. 
Daarnaast moeten op basis van de technische uitwerking diverse berekeningen uitgevoerd worden voor onder andere energiezuinigheid [EPC-berekening], ventilatiebalans, doorspuibaarheid en daglichttoetreding.

Kortom veel zaken waarbij alle activiteiten gemanaged moeten worden om voor u als opdrachtgever een efficiënte en kostenbewuste uitwerking van het plan te krijgen.

KiC Concepts neemt in dat geval het ontwerpmanagement voor u ter hand en zorgt dat alle aspecten van techniek en constructie een juiste plaats krijgen in het ontwerp van de architect. Daarbij worden geen dingen dubbel gedaan maar is KiC Concepts complementair aan de architect als sparingpartner en bouwmanager.
KiC Concepts is in dat geval dan uw persoonlijk adviseur en zorgt voor een goede inpassing. 

Waarom een persoonlijk adviseur tijdens de ontwerp en bouwfase?
Tijdens het ontwerp en de bouw van uw woning krijgt u te maken met veel verschillende partijen (architect, aannemer(s), constructeur, installateur en overige onderaannemers) die allemaal hun eigen belang hebben.
Binnen een samenwerking met zoveel partijen is het belangrijk dat de belangen van u, als opdrachtgever, door een onafhankelijk en integer adviseur met kennis van zaken wordt behartigd.

U kunt er desgewenst voor kiezen om u door KiC Concepts volledig te laten begeleiden in uw keuze en bij het inkopen van de verschillende onderdelen van uw woning. Te denken hierbij valt aan een verlichtingsplan, de keuken etc. Allemaal onderdelen van uw woning waar u in een vroegtijdig stadium, om problemen tijdens de uitvoering te voorkomen, keuzes in moet maken. Zo voorkomt u meerwerk!
KiC Concepts doet dit samen met een aantal geselecteerde bedrijven waar goede ervaringen mee zijn opgedaan. KiC Concepts werkt volledig onafhankelijk, met commitment aan de opdrachtgever en zonder dat hij provisies ontvangt van aangedragen architecten, adviseurs en leveranciers.
Algemeen-8.JPG
Noot:
Op dit moment komt het voor dat u als opdrachtgever samen met uw architect wordt geconfronteerd met een overschrijding van uw budget als gevolg van de gestegen bouwkosten. Resultaat is dan dat het bouwplan moet worden aangepast en dat daardoor een discussie ontstaat met zowel de architect, vanwege de aanpassing van het plan, als ook de aannemer tijdens de onderhandelingen. Dit kan een situatie veroorzaken waarbij iedereen de hakken in het zand zet en er een patstelling ontstaat.
Om de impasse te doorbreken heeft u een onafhankelijk gesprekspartner nodig met verstand van zaken. In dat geval kunt u als extra dienst KiC Concepts inschakelen om op verantwoorde wijze uw plan aan te passen en de prijsonderhandelingen met de aannemer te voeren. 

De kosten
De kosten worden naar rato van het aantal besteedde uren bij u in rekening gebracht of op basis van een offerte.

Wij leveren maatwerk, dus wij gaan graag met u in gesprek om voor uw project een passende urenbesteding aan te geven.