Ontwerpadvies verbouwing


U wilt aanvullend op het aankoopadvies van de woning van KiC Concepts in detail weten wat de mogelijkheden zijn van de te kopen woning?
Of
U heeft al een woning en vraagt zich af welke mogelijkheden er zijn voor het verbouwen van uw woning?
Hoe maak ik mijn woning bijvoorbeeld levensloopbestendig en op een slimme manier energiezuinig of zelfs energieneutraal?

Ons ontwerpadvies verbouwing kan hierbij antwoord geven op uw vragen en de verschillende mogelijkheden in beeld brengen. We doen dit door middel van een ontwerpsessie. Samen met u aan tafel bij u thuis. De ontwerpsessie is een inspirerende brainstorm-schetssessie waarin uw plannen en ideeën door ons vertaald worden naar ruimtelijke en technische mogelijkheden.
Uw wensen en ideeën worden geïnventariseerd waarna de mogelijkheden, de varianten, de technische haalbaarheid en de valkuilen onmiddellijk door ons in beeld worden gebracht. Vlotte schetsen illustreren structuur, routing en functionaliteit. Bij ieder scenario kunnen wij kostenconsequenties inschatten en u adviseren over alternatieven.
KiC Concepts ontwerpadvies-2.JPG
Het resultaat
Een ontwerpsessie levert nog geen ontwerp op, maar nieuwe ideeën, inzichten en een helder advies over de diverse (bouwkundige) mogelijkheden.
Voorafgaand aan de ontwerpsessie onderzoeken wij voor u:
  • De mogelijkheden met betrekking tot het bestemmingsplan
  • De randvoorwaarden ten aanzien van het welstandsbeleid (welstandsnota)
  • Overige overheidsvoorschriften
Tijdens de ontwerpsessie zelf:
  • Bespreken wij de bestaande situatie aan de hand van tekeningen (plattegronden, doorsneden)
  • Worden uw wensen geïnventariseerd
  • Worden de financiële mogelijkheden verkent (budget), en worden
  • Zo nodig worden de bestaande tekeningen bij de gemeente opgevraagd
De ontwerpsessie levert:
  • Een schematische weergave van de bouwkundige mogelijkheden van de woning op
Doorgaans kunt u volstaan met eigen aantekeningen en de gemaakte globale schetsen. Indien gewenst kunnen we een rapport verzorgen. Hiervoor brengen wij wel extra kosten in rekening. De sessie vindt gewoonlijk plaats bij u thuis en duurt maximaal anderhalf uur. Na de ontwerpsessie en betaling van de factuur krijgt u de schetsen.

Is er sprake van een zeer ingrijpende verbouwing of van nieuwbouw dan zal een architect ingeschakeld moeten worden die zorgdraagt voor het architectonisch ontwerp. 
Dit architectonisch ontwerp behelst de verdere uitwerking van de uiterlijke verschijningsvorm van uw woning.

Wij kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar de juiste architect. Een architect die past bij wat u wilt qua verschijningsvorm (modern, klassiek etc etc.). Daarnaast kunnen wij als uw persoonlijk adviseur het ontwerp- en de bouwproces verder voor u begeleiden.

De kosten
De kosten van een ontwerpsessie van ca 1,5 uur bedragen € 195,00
Deze kosten worden in mindering gebracht bij een opdracht voor de uitwerking van de schetsen naar een Technisch Ontwerp en of opdracht voor het ontwerp- en bouwmanagement.


Alle bedragen zijn excl. 21% BTW