Duurzame gebiedsontwikkeling als concept!


Wilt u een gebiedsontwikkeling initiëren en wilt u hiervoor politieke, publieke en private partijen bij elkaar brengen?

Wilt u een ontwikkelvisie voor een gebied met als pijler duurzaamheid en het benutten van de situationele mogelijkheden? 

Bent u op zoek naar een visie voor een gebied ingegeven door een visie van de gebruiker?


Visie op duurzame gebiedsontwikkeling

Eerst kijken naar de kwaliteit van het gebied. Nar mogelijkheden van onder andere ruimte bieden aan duurzame initiatieven, zoals energie uit water. Vanuit dat uitgangspunt werkt KiC Consultancy samen met de gebiedspartners aan een prettige en duurzame leefomgeving. 

Met name woningcorporaties zijn op zoek naar de juiste uitgangspunten om verschillende uitgangspunten te kunnen combineren.

Het vergt de nodige ervaring en behendigheid om gebiedsambities te formuleren en goed neer te zetten c.q. slim met elkaar te verweven. Om verzekerd te zijn van uitgebalanceerde aandacht voor zowel functies, partijen, belangen en geldstromen én de gewenste verbindingen te kunnen organiseren, komt KiC Consultancy graag met u in gesprek waarbij voor de uitwerking ook het concept wonen van belang kan zijn.

KiC Concepts aankoopadvies-2.JPGVisie op het concept wonen

Mensen verschillen en 'weten zelf hoe zij willen wonen’. 

Creëren van woonruimte die ruimte biedt voor verschillen tussen mensen is daarbij essentieel. Letterlijk in de zin van een scala aan woonprogramma’s, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leefstijlen in een gebied en niet te vergeten de persoonlijke wensen van de gebruikers.

Met als mogelijk resultaat:

  • Woningen met een meer dan gemiddelde grootte, binnen een casco dat de verhuurder alle ruimte laat voor maatschappelijke ontwikkelingen. 

  • Een ander belangrijk element is de mogelijkheid om de woning aan te passen (uitbreiden) naar de behoefte van de gebruiker. 

  • Het individuele opdrachtgeverschap voor afwerking en binneninrichting, bij zowel huur- als koopwoningen, geeft hier richting aan in het kader van Wonen op Maat.

Een ander voorbeeld is het Wonenplus concept voor comfortabel wonen , bestemd voor senioren waarin zelfstandig wonen, ontmoeten, veiligheid en welzijn centraal staan.

PROJECTEN

  • Goirle Tilburgseweg, Herontwikkeling locatie de Bocht met achterliggend terrein

  • Best Hoofdstraat, ontwikkeling locatie voormalig bouwbedrijf \ DHZ-winkel \Apotheek naar appartementen en woningen
  • Westluidense poort te Tiel

  • Torckdael te Wageningen
  • Baron van Wassenaarpark te Ede

  • Hero terrein te Breda

  • Chassé-park te Breda

Hero Terrein te Breda