Duurzame en integrale gebiedsontwikkeling als concept

KiC Concepts ontzorgt!

Gaat u een gebiedsontwikkeling initiëren en wilt u hiervoor politieke, publieke en private partijen bij elkaar brengen?

Wilt u een ontwikkelvisie voor een gebied met als pijler duurzaamheid en het benutten van de situationele mogelijkheden? 

Bent u op zoek naar een visie voor een gebied ingegeven door een visie van de gebruiker?

Dan bent u bij KiC Consultancy met een visie op duurzame gebiedsontwikkeling en wonen op het juiste adres.

Visie op duurzame gebiedsontwikkeling

Eerst kijken naar de kwaliteit van het gebied. Naar mogelijkheden van, onder andere, ruimte bieden aan duurzame initiatieven, zoals  een stadsboerderij, moestuinen of klussendienst voor en door de buurt etc. etc om de sociale cohesie/integratie te bevorderen. Maar ook technisch gezien zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van energie opwekken uit oppervlaktewater voor de hele wijk. Vanuit dat uitgangspunt werkt KiC Consultancy samen met de gebiedspartners aan een prettige en duurzame leefomgeving. 

Met name woningcorporaties zijn op zoek naar de juiste uitgangspunten om verschillende uitgangspunten te kunnen combineren.Zoals hiervoor geschetst is place-making daarbij een optie.

Er zijn verschillende voorbeelden van place-making. Het betreft niet alleen place-makingactiviteiten zoals de inrichting van een centraal plein in de wijk. Er zijn ook place-makingactiviteiten en initiatieven die de bekendheid van een gebied moeten vergroten. Er worden daarbij initiatieven gestart en activiteiten ondernomen zoals het organiseren van festivals en evenementen. In enkele grote steden zijn voorbeelden waarbij aandacht gevraagd wordt voor een plek door middel van bijvoorbeeld een tijdelijke stadsstrand. 

Een andere vorm van place-making bestaat uit activiteiten die de bedrijvigheid, levendigheid en dynamiek van het gebied versterken door bijvoorbeeld sportieve en culturele evenementen of door creatieve, innovatieve ondernemers en kennisinstellingen in het gebied te gaan huisvesten. 

Een ander voorbeeld is het economisch versterken van een gebied. Daarvoor worden activiteiten ondernomen om ondernemers te verleiden om te investeren in het gebied door hun onderneming daar te vestigen. 

Het proces van place-making wordt ook ingezet door activiteiten te organiseren om zonodig het voorzieningenniveau in het gebied te vergroten. Dit vindt plaats door de vestiging van die instellingen in het gebied te bevorderen. Het gevolg hiervan is dat dependances van onderwijsinstellingen of andere maatschappelijke instellingen zich in het gebied gaan vestigen. De beleving van een gebied verandert door het aantrekken van tijdelijke of permanente horeca als gevolg van de behoefte van een gebied door een stijgend aantal bezoekers en gebruikers van het gebied.

Het vergt de nodige ervaring en behendigheid om gebiedsambities te formulereen en goed neer te zetten c.q. slim met elkaar te verweven. Om verzekerd te zijn van uitgebalanceerde aandacht voor zowel functies, partijen, belangen en geldstromen én de gewenste verbindingen te kunnen organiseren, komt KiC Consultancy graag met u in gesprek waarbij voor de uitwerking ook het concept wonen van belang kan zijn.

PO WSx-1.JPG

Visie op het concept wonen

Mensen verschillen en weten zelf hoe zij willen wonen. Het creëren van woonruimte die ruimte biedt voor verschillen tussen mensen is daarbij essentieel. Letterlijk in de zin van een scala aan woonprogramma’s, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende leefstijlen in een gebied en niet te vergeten de persoonlijke wensen van de gebruikers.

Met als mogelijk resultaat:
Woningen met een meer dan gemiddelde grootte, binnen een casco dat de verhuurder alle ruimte laat voor maatschappelijke ontwikkelingen.
Een ander belangrijk element is de mogelijkheid om de woning aan te passen (uitbreiden) naar de behoefte van de gebruiker.
Het individuele opdrachtgeverschap voor afwerking en binneninrichting, bij zowel huur- als koopwoningen, geeft hier richting aan in het kader van Wonen op Maat.
Een ander voorbeeld is het Wonenplus concept voor comfortabel wonen , bestemd voor senioren waarin zelfstandig wonen, ontmoeten, veiligheid en welzijn centraal staan. 

Gebiedsontwikkeling voor woningcorporaties

KiC Consultancy heeft ruime ervaring in binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling. Mijn kracht is dat ik niet alleen goed thuis ben binnen de volkshuisvesting, maar ook bij projectontwikkelaars en in de zorgsector. KiC Consultancy weet als geen ander de verbinding te leggen tussen publieke en private partijen, en u daarmee te ondersteunen om uw maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

KiC Consultancy kan u op verschillende manieren ondersteunen bij gebiedsontwikkeling:
Opstellen businesscases (vastgoed-, project- en/of grondexploitaties)
Uitvoeren risicoanalyse op businesscases (vastgoed-, project- en/of grondexploitaties)
Optreden als projectontwikkelaar/manager namens de woningcorporatie, zorgpartij en/of projectontwikkelaar(s)
Begeleiden woningcorporatie bij partnerselectie in gebiedsontwikkeling.

KiC Consultancy heeft ruime ervaring met specifieke wet- en regelgeving die geldt voor woningcorporaties, omgevingsrecht en met de politiek-maatschappelijke context waarbinnen woningcorporaties en hun samenwerkingspartners bewegen. Bovendien kan KiC Consultancy snel, vanuit zijn netwerk, schakelen op het gebied van bijvoorbeeld fiscaliteit, waardering, juridische en/of treasury aspecten.

Projecten:

 • Herontwikkeling locatie KDB, Tilburgseweg te Goirle
 • Haalbaarheid ontwikkelingsplan deelgebied Kanaleneiland te Utrecht
 • Haalbaarheid gebiedsontwikkeling De Dreijen te Wageningen
 • Haalbaarheid gebiedsontwikkeling Duivendaal te Wageningen
 • Haalbaarheidsstudie gebiedsontwikkeling Capelse Brug te Capelle aan den IJssel
 • Haalbaarheidsstudie Dijkstraten-Hoofdstraat te Best, locatie voormalig bouwbedrijf
 • Haalbaarheidsstudie landgoed Lactaria te Stevensbeek
 • Haalbaarheidsstudie herstructureringswijk Julianastraat te Wageningen
 • Herstructureringswijk Patrimonium te Wageningen
 • Gebiedsontwikkeling Baron van Wassenaerpark te Ede (het opzetten van de grondexploitatie)
 • Gebiedsontwikkeling Westluidense Poort te Tiel
 • Gebiedsontwikkeling Torckdael te Wageningen