Wonen voor ouderen - Blog 1

01/31/2020 01:34:12 pmWan de Kimpe Consultancy

Blog 1 – “Oudere wil wel verhuizen maar kan nergens heen” 

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie “Toekomst zorg thuiswonende ouderen” in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos 15 januari j.l. heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd en wordt er vooral , naar mijn mening, ook verkeerd ontwikkeld en gebouwd. In een blogserie van totaal 7 blogs neem ik u de komende weken mee in mijn visie op het thema “wonen voor ouderen”.

Introductie:
Een recent krantenartikel over een informatieavond van een project met een interview van een geïnteresseerde koper geeft het nog een keer aan.
”Wij zouden graag terugverhuizen naar mijn oude woonplaats, na 45 jaar, ik doe nog steeds elke zaterdag hier mijn boodschappen. Wij willen ons huis verkopen en naar een appartement in het centrum verhuizen. Maar 70 vierkante meter is echt te klein.”
Reactie van de projectontwikkelaar. ”Mensen die in een huis wonen kunnen vaak slecht inschatten hoe groot een appartement is.”

Wie heeft gelijk?
In dit geval toch echt diegene die wil verhuizen. Er wordt namelijk niet verhuisd.

Hoe nu een goed concept voor ouderen ontwikkelen?
Ik maak in veel gevallen gebruik van leefstijlonderzoek en ontwikkel op basis van de verschillende leefstijlen passende woonconcepten.


Vanuit de visie dat goed ouder worden niet begint bij zorg, maar bij goed wonen. Een overtuiging die leeft bij veel ouderen.
Als basis wordt juist niet gekozen voor grootschalige woonlandschappen of een verzamelgebouw maar voor spreiding van geschikte woningen gecombineerd met kleinschalige woonblokken met desgewenst een centrale ruimte, ondersteuning voor mantelzorgers en comfortdiensten (inclusief ‘welzorg’).

In de komende weken treft u blogs aan met mijn visie over:
Blog 2 – De woningmarkt
Blog 3 – De woning
Blog 4 – Een nieuw zorgconcept
Blog 5 – De comfortdiensten
Blog 6 – Samenwerking
Blog 7 – Tot slot

KiC Consultancy ontwikkelt en realiseert vastgoed voor verschillende opdrachtgevers.
Is uw interesse gewekt na het lezen van deze eerste blog en bent u geïnteresseerd in een kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met mij op:
Wan de Kimpe
M 06 10151175
comments powered by Disqus