Wonen voor ouderen - Blog 2 Woningmarkt

02/27/2020 02:32:21 pmWan de Kimpe Consultancy
Blog 2 – De woningmarkt, uit de blogserie “Oudere wil wel verhuizen maar kan nergens heen”
Ingegeven door het rapport van de commissie Bos “Toekomst zorg thuiswonende ouderen” en diverse rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau treft u hierbij mijn tweede blog aan met betrekking tot “ de woningmarkt”.

60-plussers oriënteren zich nu al op de woningmarkt en kijken vooral naar een woning die invulling geeft aan hun toekomstbeeld, zij hebben op dit moment geen zorgprobleem maar vooral een woningmarktprobleem.
Vergrijzing is een tikkende tijdbom op de woningmarkt én in de zorg.
Het bekende bejaardentehuis bestaat niet meer. Een jaar of acht geleden is men begonnen om dit woonconcept op te doeken. Het resultaat is dat door het verdwijnen van het verzorgingstehuis er een enorm gat tussen de eigen woning en het verpleegtehuis is ontstaan.
Daarbij komt dat woningen en appartementen die nu ontwikkeld en gerealiseerd worden voor de doelgroep ouderen niet in alle gevallen voldoen aan hun woonwens.

Waarom?
Vastgoedontwikkelingen staan tegenwoordig nog te veel in het teken van zorg en kiezen nog te vaak voor grootschaligheid, resulterend in een zorgresort, woonlandschap of seniorenstad. Voor toekomstige senioren een schrikbeeld en daarmee ook al achterhaald!

Juist een groot deel van de ouderen wil op een andere manier de derde en vierde levensfase bereiken. Met andere woonwensen! Zij kiezen voor herkenbaarheid en kleinschaligheid. Zij kiezen vooral voor wonen en niet voor zorg.
Senioren WS-3.JPG
Goed ouder worden begint namelijk niet met zorg maar bij goed wonen is hun mening.
Deze doelgroep heeft behoefte aan luxe, ruimte en privacy.
De woning moet in veel gevallen ook hun positie op de maatschappelijke ladder weerspiegelen.
Niet opgaan in het grote geheel en zeer zeker niet gecombineerd met vooraf georganiseerde zorg of groepswoningen voor dementerende ouderen.

Deze ouderen hebben geen behoefte aan speciale seniorenvoorzieningen, seniorenlabels en het, op vaste tijden, delen van (grootschalige) gemeenschappelijke voorzieningen.
Dit wordt vaak als negatief ervaren.
De ouderen van nu weten heel duidelijk wat ze willen en hebben dan ook vaak behoefte aan keuzevrijheid en willen daar ook voor betalen.

Het bedienen van deze ouderen vraagt bij nieuwbouw en herontwikkeling om een andere kijk en integrale benadering van de woning, woonomgeving, voorzieningen, eventuele services en individuele benadering van de klant. Deze ouderen moeten verleid worden door de kwaliteit van het woonproduct, de locatie en de leefomgeving geënt op hun leefstijl.

KiC Consultancy ontwikkelt en realiseert vastgoed voor verschillende opdrachtgevers.
Is uw interesse gewekt na het lezen van deze blog en bent u geïnteresseerd in een kennismakingsgesprek?

 Neem dan contact met mij op:
Wan de Kimpe
M 06 10151175
comments powered by Disqus