Project in nabijheid van oppervlaktewater?

08/28/2015 04:11:02 pmWan de Kimpe Consultancy
 
Kans voor duurzame energie en betere waterkwaliteit!


Er is door Rijkswaterstaat samen met IF Technology en Deltares in 2015 een onderzoek gedaan naar hoeveel warmte en koude uit het hoofdwatersysteem benut kan worden voor verwarming of koeling van nabijgelegen gebouwen. In het vakblad H2O is hierover een interessant artikel geschreven (http://www.vakbladh2o.nl/index.php/h2o-online/recente-artikelen/entry/kansenkaart-voor-energie-uit-o...).

Een van de conclusies uit dit onderzoek was onder andere dat in vrijwel alle watergangen van het hoofdwatersysteem, die breder zijn dan 25 meter, het oppervlaktewater minimaal 50% van de warmtevraag kan leveren. Daarnaast blijkt uit deze studie dat ruim 1.100 bestaande WKO-systemen in de directe nabijheid liggen van het hoofdwatersysteem.
Het oppervlaktewater kan in principe benut worden om deze WKO-systemen robuuster te maken door de eventuele thermische onbalans te vereffenen. Deze vorm van regeneratie is duurzamer en aanzienlijk goedkoper dan regeneratie door een droge koeler of door zonnecollectoren. Het verkleint ook het risico van situaties die niet aan de vergunning voldoen en verhoogt het rendement van het systeem. Deze voordelen gelden uiteraard ook ingeval er sprake is van nieuwbouw.

Bijkomend voordeel van het oppervlaktewater systeem is dat bovendien het oppervlaktewater ook gebruikt kan worden voor directe levering van warmte of koude in de tussenseizoenen (koude op een warme dag in het voorjaar, warmte op een kille dag in het najaar). De in de WKO systemen opgeslagen thermische energie kan dan bewaard worden voor andere momenten.

Nu is alleen nog het hoofdwatersysteem onderzocht maar er liggen in den lande meer kansen!


Torckdael Wageningen
Een goed voorbeeld hiervan is plan Torckdael in Wageningen. Binnen dit plan zullen totaal 150 woningen en appartementen verdeeld over 3 fasen alsmede ook 50 verpleeghuisplaatsen gerealiseerd worden. De eerste fase bestaande uit 24 appartementen, 50 verpleeghuisplaatsen voor zorgondernemer Opella en 14 appartementen voor bijzondere doelgroepen is inmiddels opgeleverd. Hier is een zogenaamd EOW-systeem toegepast waarbij warmte- en koude onttrokken wordt aan het oppervlaktewater van de oude stadsgracht.

Door de unieke ligging van het project aan deze oude stadgracht was de mogelijkheid aanwezig om een uniek duurzaam energiesysteem te ontwikkelen. Op initiatief van KiC Consultancy is samen met IF Technology gezocht naar een oplossing waarbij, naast dat er gebruik wordt gemaakt van warmte- koude opslag in de bodem, de gebouwen ook verwarmd kunnen worden met behulp van warmte uit de stadsgracht van Wageningen. Door de warmte in de zomer uit de gracht te onttrekken en in een WKO-systeem op te slaan ontstaat een voorraad hoogwaardige warmte voor de winter.
Het systeem is zo ontwikkeld dat in het voor- en najaar de stadsgracht direct warmte levert aan de aangesloten huishoudens.


WKO-1.JPG

Bijzonder aan dit systeem is dat na studie van IF Technology bleek dat ook een stadsgracht met een beperkt watervolume al behoorlijk wat energie op kan leveren en kan zorgen dat de waterkwaliteit beter wordt. Daarnaast is bij dit systeem de investering behoorlijk lager ten opzichte van een conventioneel warmte- en koudeopslagsysteem in de bodem.

De eerste fase van het project is in september 2014 opgeleverd en heeft door dit unieke concept al behoorlijk wat aandacht getrokken, blijkens ook de uitzending van BNR Urban Energy op 3 juni 2015.
In deze uitzending was er bijzonder veel aandacht voor het energiesysteem van plan Torckdael in Wageningen. (Wilt u de uitzending beluisteren dan kan dit via de volgende link: http://www.bnr.nl/?service=player&type=column&audioId=2602048)

Dit betekent dus dat op veel plekken in Nederland gekozen kan worden voor een zeer duurzaam energiesysteem. Uiteraard is nader onderzoek gewenst om de economische haalbaarheid van de EOW te kunnen bepalen. Daarbij kan het struikelblok zijn dat er nog veel onduidelijkheid in de regelgeving is. Zo moet een waterschap of hoogheemraadschap wel bereidt zijn om mee te werken.
Ook dient het energiesysteem, in ieder geval door woningcorporaties, gezien te worden als een niet-DAEB activiteit c.q. commerciële activiteit. Dit betekent dat er voor deze partijen een energie BV moet worden opgericht. Verder betekent het dat met name de opstalrechten van het energiesysteem goed beschreven moeten worden en dat het leidingwerk buiten de gebouwen moet worden geregistreerd. Veel werk maar zeer zeker geen reden om deze mogelijkheid voor een duurzaam energiesysteem niet te onderzoeken.

KiC Consultancy heeft de kennis in huis om u te ondersteunen bij de ontwikkeling van uw project met duurzame energie uit oppervlaktewater. Verder kan KiC Consultancy uw organisatie ondersteunen en adviseren bij het opzetten van een energie BV en het opstellen van de juiste contracten (levering, opstalrechten e.d.)

comments powered by Disqus