Doelgroepgericht ontwikkelen

05/11/2018 02:35:13 pmWan de Kimpe Consultancy

Het segmenteren van woonwensen en vasthouden aan slechts één vast concept is bij een grotere omvang niet wenselijk en niet toekomstgericht. Het combineren van woonwensen van verschillende doelgroepen die niet te veel van elkaar verschillen geven extra mogelijkheden bij het ‘vermarkten’ van een project of nieuwe woonomgeving. 

Een mooi voorbeeld hiervan is onder andere de wijk Torckdael in Wageningen, waar door het op een verantwoorde wijze combineren van verschillende doelgroepwensen een gemêleerde woonwijk ontstaat met toekomst.

Belangrijk is dat de woonbehoeften van de verschillende doelgroepsegmenten op de juiste manier vertaald worden naar de woonsituatie.
Bij een woonconcept in de vorm van een appartementencomplex kan er op woningniveau onderscheid worden gemaakt in de prestaties van de woonsituatie, zodat kan worden ingespeeld op de woonbehoeften van meerdere doelgroepsegmenten. De combinaties versterken juist het concept en daardoor wordt voorkomen dat de potentiële groep cliënten te beperkt is.

Het ligt verder in de verwachting dat de potentiële huurder of koper in een stedelijk gebied meer gewend is aan grootschalige complexen waardoor hier de voorkeur voor kleinschalige objecten minder relevant is.

Variatie in type woningen en appartementen, ook qua prijs en mogelijkheid tot huren, binnen een complex, creëert meer variatie in bewoners en zorgt dat een complex mogelijk, indien gewenst, ook aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld starters of jonge gezinnen.

Als steeds bij een ontwikkeling rekening wordt gehouden met de woonbehoeften van de beoogde doelgroep is ook sprake van een krachtig concept dat de tand des tijds kan doorstaan.
Zo’n duurzaam concept is alleen maar mogelijk als het fundament goed is gelegd in een ontwikkelvisie waarin de wijze waarop, qua vorm en inhoud de woonsituatie tegemoet moet komen aan de woonbehoeften van de beoogde doelgroep.

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de keuze om nu voor senioren met een boven modaal inkomen woningen en appartementen te ontwikkelen. Zo’n ontwikkeling kan alleen maar succesvol gerealiseerd worden als op voorhand rekening wordt gehouden met de individuele woon- en eventueel ook zorgwensen van de beoogde doelgroep.

De doelgroep van vitale ouderen, gevormd door de babyboom-generatie wil invulling geven aan persoonlijke en individuele woonwensen, waarbij status en exclusiviteit belangrijke aspecten zijn.
Hun (toekomstige) woonsituatie moet ruimte en exclusiviteit uitstralen.
Het gaat daarbij om ruime gelijkvloerse privacybiedende appartementen of woningen met een volwaardig woonprogramma (slaapkamer en badkamer) op de begane grond.

Bij veel projecten, die op dit moment, met een groeiende vraag naar woonconcepten voor senioren, met een bovenmodaal inkomen, worden ontwikkeld wordt onvoldoende rekening gehouden met de woonwensen van de doelgroep.
Let wel de basis voor een geslaagd woonconcept is gelegen in een goed woonprogramma!

Het gaat daarbij om relatief gezien een ruim woonprogramma (minimaal 110 m2), woonkamer circa 35 m2 met veel licht en een directe verbinding met tuin of balkon. Minimaal 3 slaapkamers. Een luxe, exclusieve uitstraling met een hoog afwerkingsniveau en een eigen parkeergelegenheid.
Kortom luxe, ruimte en privacy!
Bijzondere aandacht verdiend de invulling van de gemeenschappelijke voorzieningen.
Deze senioren hebben geen behoefte aan speciale seniorenvoorzieningen en -labels, Hierbij wordt door deze groep het delen van gemeenschappelijke voorzieningen zelfs als negatief ervaren.
Bepaalde ondersteunende diensten (zoals een huismeester) zijn daarentegen wel gewenst als ook ruimte voor faciliteiten als wellness en fitness.
Als het project vooral gericht is op het huisvesten van mensen met een hogere leeftijd van boven de 65 dan stelt men met name ook de aanwezigheid van een eigen restaurant op prijs. Dit restaurant moet dan wel het karakter van een restaurant hebben en niet die van een instellingskeuken. Ook deze doelgroep stelt namelijk, net zoals de doelgroep vitale ouderen, geen prijs op een al te nadrukkelijke uitstraling met seniorenvoorzieningen, -labels en het aanbieden van diensten die alleen gericht zijn op het verlenen van zorg.

Conclusie van het geheel is dat een goed uitgewerkte ontwikkelvisie essentieel is voor het neerzetten van een succesvol in de markt gewenst woonconcept voor senioren. Daarbij is het essentieel dat men de doelgroep helder voor ogen heeft en op maat het project kan realiseren.

KiC Consultancy kan u van dienst zijn bij het ontwikkelen van:
  • op specifieke doelgroepen gerichte projecten dan wel; 
als het om een grotere setting gaat; 
  • het combineren van verschillende doelgroepen om daarmee uw project succesvol in de markt te kunnen zetten. 
comments powered by Disqus